dr. Faragó Tibor, C.Sc., c. egyetemi tanár tanulmánya a Statisztikai Szemle, 91. évf. (2013), 8-9. számából

Összefoglaló

A multilaterális kapcsolatok jelentős összetevője lett a nemzetközi fejlesztési együttműködés, amelynek általános célkitűzései és konkrét céljai nagymértékben változtak az elmúlt hat évtizedben. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos együttműködés az 1980-as évek végétől bontakozott ki. Mindkét nemzetközi mechanizmus ? eddig nagyon korlátozott eredményességgel ? súlyos globális fenntarthatatlan problémákkal foglalkozik. E két párhuzamosan futó folyamat jövőbeli irányultságának, céljainak összehangolása a jelenleg folyó nemzetközi egyeztetések egyik fő tétje.

A teljes tanulmány itt tölthető le.

EPI Water CAP 2014Az EU 2014-től életbelépő Közös Agrárpolitikájának egy új eleme az ökológiai fókuszterületek kialakításának kötelezettsége. A rendelkezéshez való alkalmazkodás jövedelem-kiesést jelent a gazdálkodók számára, ami csökkenthető lehet egy innovatív közgazdasági módszerrel, melyet az EPI-Water kutatási projekt http://www.feem-project.net/epiwater/ keretében dolgoztak ki.

A szakpolitikai szempontú összefoglalás itt tölthető le.

Dr. Faragó Tibor, CSc, c. egyetemi tanár tanulmánya a Grotius tudományos folyóirat e-könyvtár sorozatában jelent meg 2013 júniusában. Letölthető itt.

Dr. Faragó Tibor címzetes egyetemi tanár két új tanulmánya (2013. április) letölthető:

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér

A hulladékprobléma nemzetközi vetületei

 

A két tanulmány tartalmilag csaknem azonos, bár két különböző kiadványba, néhány hónapos időeltéréssel készült. A magyar nyelvű a Környezetmérnöki Tanszék kiadványa: kutatás-összefoglaló tanulmánykötet; az angol nyelvű a Hungarian Electronic Journal, lektorált és referált periodika, kiadó a Széchenyi I. Egyetem Műszaki Tudományi Kar. A kiadványok a címre kattintva tölthetők le.

A környezetelemzés regionális alkalmazása - A Komplex Tudástér Modell [KxTt] bevezetése. Kutatási Összefoglaló Kutatásvezető: Dr. Bulla Miklós CSc, PhD a SZE Környezetmérnöki Tanszék vezetője 2012

 

APPLYING OF THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT MODEL IN THE WATER POLICY PLANNING. Miklós BULLA CSc. PhD, Anikó ZSENI PhD Department of Environmental Engineering, Széchenyi István University

SIWI strategy 2013 17

A Stockholm International Water Institute (SIWI) elkészítette a 2013-17 évekre szóló stratégiáját. A stratégia a SIWI mandátumának (a vízválsággal foglalkozó nemzetközi programok végrehajtása a szakpolitika és a megvalósítás határmezsgyéjén) megfelelően öt témára koncentrál:

    • a vízügyi intézményi rendszer,
    • vízgazdálkodás osztott vízgyűjtőkön,
    • a klímaváltozás és a víz,
    • víz, élelmiszer, energia összefüggések,
    • a víz gazdasági kérdései.

Az itt letölthető stratégia fogja meghatározni a SIWI tevékenységét a következő öt évben, beleértve az általuk évente megrendezett Víz Világhét várható irányvonalát is.

DöntéDSS in IWRM front pagestámogató rendszereknek az integrált vízgazdálkodásban játszott szerepéről készített kiadványt a GWP, UNEP-DHI Center, DHI és SIWI. A kiadvány a 6. Víz Világfórumon a tárgyban tartott szekció eredményeinek nyomonkövetéseként készült és az elméleti fejtegetéseken túlmenően esettanulmányok bemutatásával is igazolja a döntéstámogató rendszerekben rejlő lehetőségeket. A Global Water Partnership "Technical Focus Paper" sorozatában megjelent kiadvány itt tölthető le.

címlap G L könyvGayer József és Ligetvári Ferenc

A csapadékvízzel való gazdálkodás, az ?égi áldás" fenntartható módon történő elhelyezése a napjaink klímaváltozásának tükrében egyre nagyobb figyelmet kap. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kiadványa a korszerű módszerekről és a szakterület hazai továbblépésének lehetőségeiről ad áttekintést.

Letöltés: PDF

MTA könyv borító tömörFenti címmel jelent meg az MTA Köztestületi Stratégiai Programok keretében Somlyódy László akadémikus szerkesztésében a hazai vízgazdálkodási feladatok azonosításával, ütemezésével és a prioritások megfogalmazásával foglalkozó könyv.

A több, mint 300 oldalas kiadvány a stratégiai összegzést nyújtó bevezető fejezetet követően foglalkozik az éghajlatváltozás hatásaival, a Víz Keretirányelv feladataival, a vízkészletekkel- vízigényekkel, a vízminőség-szabályozás, az árvízvédelem, a területi és települési vízgazdálkodás kérdéseivel és elemzi a hazai vízgazdálkodás intézményrendszerét.

A rövid-, közép- és hosszú távú stratégia feladatok kijelölésével a kötet a mára halaszthatatlanná vált vízügyi stratégia megalkotását segíti elő. 

Letöltés (PDF)

A "FENNTARTHATÓ SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN - a kis és közepes méretű települések igényei szerint" c. kiadvány áttekintést ad a közép és kelet-európai országok szennyvízgazdálkodásának helyzetéről, fenntartható szennyvíz-elhelyezési megoldásokat ajánl, valamint egy sor esettanulmány segítségével olyan működő rendszereket mutat be, amelyek jól alkalmazhatók a régióban.

Letöltés (PDF)