A globális környezeti problémákkal foglalkozó nemzetközi együttműködés eredményessége szempontjából kulcsfontosságú a nagyhatalmak tevőleges részvételi hajlandósága a közös válaszlépések kidolgozására, elfogadására és végrehajtására. Néhány globális jelentőségű környezeti megállapodás kapcsán az amerikai, a kínai és az orosz részvétel vagy kívülmaradás hátterét értékeli Nagyhatalmi érdekek és a globális jelentőségű környezeti megállapodások című tanulmányában Faragó Tibor címzetes egyetemi tanár. Itt tölthető le.

Az ózonréteg veszélyeztetésének felismerését követően, 30 évvel ezelőtt született meg az ózonréteg megmentésére az első konkrét teendőket tartalmazó nemzetközi megállapodás (Montreali Jegyzőkönyv). Az „ózonbarát” helyettesítő anyagokról viszont kiderült, hogy üvegházhatású gázként hozzájárulnak a „klíma-problémához”, amelyre az első konkrétabb kötelezettségeket a 20 évvel ezelőtt elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv foglalta magában.
Az „ózonbarát”, de nem „klímabarát” anyagokkal kapcsolatos probléma megoldásának átterheléséről, majd a mindkét szempontból korrekt választ jelentő nemzetközi megegyezésről és az általánosabb tanulságokról szól dr. Faragó Tibor címzetes egyetemi tanárnak a Magyar Tudomány 2017/9 számában megjelent, és itt letölthető tanulmánya.

Az iszapból nyert gáz optimális felhasználásával a Bécsi Központi Szennyvíztisztító telep2020-tól több energiát "gyárt", mint amennyit a szennyvíz tisztítása megkíván. Az így elért hozzájárulás a klíma védelemhez is jelentős.

Az AquaPress International osztrák szakfolyóirat 2106/3. számában megjelent cikket Várszegi Csaba ismerteti. Letölthető itt.

Megjelent a GWP Műszaki Bizottságának égisze alatt 2015-ben készült Integrált vízgazdálkodás Kelet- és Közép-Európában  – IVG kontra Víz Keretirányelv c. kiadvány magyar nyelvű változata, melyet az egyik szerző, Ijjas István professzor emeritus mutatott be a Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Országos Vándorgyűlésén Debrecenben 2016. július 7-én.

A GWP Technical Focus Paper sorozatában megjelent kötetet Janusz Kindler (Varsói Egyetem), Ijjas István (BME) és Danka Thalmeneirova (GWPO) írták a régiós országok közreműködésével. Kitér az EU Víz Keretirányelv megvalósításának helyzetére a régióban, illetve a VKI és az integrált vízgazdálkodás közti különbségre.

A magyar változat itt tölthető le.

 

magyarTFP8címlap

Szeptember 4-én fejeződött be az új nemzetközi klímapolitikai megállapodást előkészítő újabb tárgyalási forduló Bonnban. Ennek lényegéről, értékeléséről és az év végi párizsi COP 21 kilátásairól szól Dr. Faragó Tibor c. egyetemi tanár írása.

Az új nemzetközi éghajlatvédelmi megállapodás előkészítése: a legutóbbi bonni tárgyalások értékelése és a párizsi csúcstalálkozó kilátásai

Dr. Faragó Tibor c. egyetemi tanár (ELTE TTK)

A Zöld Ipar Magazinban megjelent cikk utánközlése itt olvasható.

Dr. Faragó Tibor c. egyetemi tanár (ELTE TTK)

Az ókorban csodaszernek tartották, a középkorban az alkímia egyik alapanyagának tekintették, majd világszerte az arany- és ezüstbányászat fontos kelléke lett. A korai újkortól sokirányú ipari alkalmazhatóságát tárták fel, mígnem kiderült, hogy mindezen haszna mellett rendkívül kártékony az emberi egészségre.

Faragó Tibor itt olvasható kétrészes tanulmányában áttekinti és értékeli a higany alkalmazásának, hatásainak fontosabb eseteit és a használatának jelentős korlátozását célzó nemzetközi megállapodások célkitűzését, fontosabb rendelkezéseit és hatékonyságát. (A Magyar Kémikusok Lapjában megjelent cikk utánközlése.)

A Magyar Tudomány 2014/5. számában jelent meg Faragó Tibor és Bartholy Judit cikke. Nálunk itt letöltheti.

Az Ipari Ökológia 2. évfolyam (2013) 1. számából közöljük Faragó Tibor fenti című tanulmányát, ami a hulladékgazdálkodás témakörében 2013 januárjában megtartott konferencián elhangzott előadás részletes háttéranyaga. Letölthető itt.

Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága kiadásában megjelent: dr. Faragó Tibor CSc, c. egyetemi tanár: A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban  - Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér című könyve.

A kiadvány az 1980-as évtized végétől összegzi a környezeti témákban a szakpolitikai, jog- és programalkotási és intézményi fejleményekkel kapcsolatos ismereteket, valamint a lényegesebb nemzetközi, illetve nemzetközi vonatkozású eseményeket. A kötet, mely itt tölthető le, hasznos forrásmunka mindazok számára, akik el akarnak igazodni a szakterület hazai történetében.